Schipper HR Services: uw partner voor (door)ontwikkeling

Actuele opdrachten 2020


Vita Valley
Sinds een jaar ben ik projectleider bij VitaValley. Mijn opdracht is een lerende praktijk opzetten en begeleiden rondom preventie via e-health bij achterstandsgroepen

ParticipatieLAB
Met bewoners en wijkwerkers leren over succesvolle én moeizaam van de grond komende bewonersinitiatieven. Open inschrijving, met enkele vakgenoten ontwikkelde “lerende praktijk”.

Coaching Professionals en Managers


Afgeronde opdrachten


Begeleiding Sociale Wijkteams in Almere
Hier draag ik vanaf de start in 2015 bij aan de transformatie binnen het Sociaal Domein: hoe zorg en welzijn opzetten/leveren op wijkniveau? Samen met de (wijk)teammanagers van convenantpartners én het lectoraat 'Klantperspectief in zorg en welzijn' van Windesheim. Turbulentie alom, enorme verandering, superinteressant. Bijvoorbeeld bezig met ontwerp van nieuwe stagevormen met mensen uit MBO/HBO. Nu het vak van social work zo in ontwikkeling is passen de oude vormen niet langer. En hoe kun je meer systematisch leren signaleren als team? Hoe pak je dat aan op wijkniveau? Actieleren is hierbij een uitstekende werkvorm gebleken, ook voor de ontwikkeling van de teams. Samen met wijkwerkers, docent en onderzoeker van Windesheim nieuwe manieren van werken creëren. Los van dat ik soms ook inhoudelijk meedenk is mijn voornaamste rol hier die van procesbegeleider.

Hogeschool Windesheim Flevoland
Projectleider bij de transformatiewerkplaats Sociaal Domein (sinds 2015). Coördinatie leernetwerken Almere en ontwikkeling werkwijze wijkteams via actieleren.
Artikel actieleerproces

Gemeente Almere

 • Begeleiding management en wijkteams
 • Ontwerp en uitvoering leiderschapsprogramma
 • Sparring partner directie organisatieontwikkeling
 • Ontwerp strategisch HR beleid
 • Coaching leidinggevenden
 • Doorontwikkeling teams
  DOWNLOAD ARTIKEL

Impulsen voor vernieuwing in Sittard-Geleen
Met veel plezier werk ik hier met een groep mensen die zeer betrokken zijn bij de stad en hun werk. Als onderdeel van een groter organisatieontwikkelingstraject mocht ik, na het winnen van de aanbesteding aan de slag. Zij waren benieuwd naar Theory U, werken o.a. aan een prototype van de overheids-professional. Ze zoeken nu voorbeelden daarvan in hun eigen organisatie en daarbuiten. Een andere groep stelt een prototype van werken rond een opgave centraal (ipv vanuit ieders team/budget).

Universiteit Utrecht

 • Intervisie in de leergang onderwijskundig leiderschap
 • Begeleiding/teamontwikkeling onderwijsinnovatie


Revalidatiecentrum

HR Scan en advies inrichting HR in groeiende onderneming, gevolgd door ontwerp en invoering van functieprofielen, beloningshuis, beoordelingssystematiek inclusief training management.

Zorginstelling

Coaching HR team, subteams en individuele coaching medewerkers support.

KLM/AirFrance

 • MD officer a.i
 • Opleidingsadvies managers, samenstellen lijst met preferred coaches
 • Meebouwen aan de KLM Academy, ontwikkelen opleidingen en selecteren bureaus i.s.m. Air France
 • Adviseur projectleiders invoering nieuw beoordelingssysteem, Request for tender.
 • Ontwerp van een opleiding voor ‘joint’ projectteams, Request for tender geschreven en tenderproces begeleid.
 • Ontwerp nieuw beoordelingssysteem plus implementatieplan Corporate MD training:
 • Advies op gebied van persoonlijke ontwikkeling, functie- en teamontwikkeling.
 • Contacten met leveranciers, selectie preferred suppliers

Universiteit Maastricht

 • Implementatieplan voor nieuw Strategisch HR beleid op basis van Appreciative Inquiry
 • Sparring partner van het hoofd P&O
 • Begeleiding werkgroep bij ontwikkeling 2-sporenbeleid: HR-card en learning tables en implementeren daarvan
 • Ontwerp en uitvoering trainingen PE en teamwerk/samenwerken.
 • In-company project teamwerk/samenwerken (UB)
 • Ontwerp competenties voor de top van de UB als basis voor plaatsing op nieuwe
 • functies ter voorbereiding van een reorganisatie
 • Professionalisering P&O (ontwerpen competenties VSNU/360°scan)
 • Advies rond herinrichting/reorganisatie P&O

Fontys en HvA
Post HBO opleidingen, diverse modules verzorgd voor leraren BaO en Organizational Development voor een internationale MBA


Stadstoezicht Amsterdam
Hoofd P&O a.i


Hotel Amsterdam
Sparringpartner GM bij de ontwikkeling van zijn jonge MT en organisatie.
Coachen van Hoofd P&O met als doel van operationeel naar strategisch en ontwikkelingsgericht werken.


GTI (nu ENGIE)
Opleidingsmanager a.i.
Projectleider Promip, tenderproces trainingsprogramma voor 350 projectmanagers en projectleiders.


Gemeente Alkmaar
Plan van aanpak voor de opzet en organisatie van G1000, burgertop.
Coaching gebiedsconsulenten, advies invulling nieuwe rol en functie


Ministerie van Defensie
Begeleiden Directie MT, ontwerp programma ter verbetering van de directiebrede samenwerking.


Rotterdam/RET Utrecht
Professionaliseringsprojecten voor P&O.
Evaluatie van het beleid inzake resultaatgericht werken.


Adviseur van de divisiedirectie Sodexho
Ontwerpen ven criteria voor Management Ontwikkeling.


Voor vragen of indien u meer informatie wilt over mijn diensten, kunt u onderstaand formulier invullen. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op.


Evelien Schipper HR Services