Schipper HR Services: uw partner voor (door)ontwikkeling

Inspiratie en Visie

Een belangrijke inspiratiebron is het gedachtegoed van Peter Senge (de lerende organisatie) en Scharmer e.a. (Theory U). 

In onze complexe wereld is niemand meer in staat het geheel te overzien. In staat zijn inzicht en overzicht te organiseren, is waanzinnig belangrijk geworden. Dit kan naar ons idee (en dat van Scharmer e.a.) alleen maar in co-creatie. Partnership is daarmee onontbeerlijk bij het persoonlijk leidinggeven aan verandering en vernieuwing in een complexe wereld: met elkaar maken we het hele beeld in plaats van het stukje dat ieder individu kan zien.Ontwikkelen van ontvankelijkheid en een dialogische grondhouding: hoe kijk en luister ik eigenlijk? Wat zijn mijn ’mentale modellen’?

  • In dialoog voorbij (oude) oordelen luisteren en samen tot inspiratie, vernieuwing en productie komen.
  • Hoe kan ik de ‘wisdom of the crowd’ betrekken, anderen meekrijgen? 
  • Via waarderend onderzoek (Appreciative Inquiry) waarmee je naar de kracht van de groep/organisatie op zoek gaat en dat uitbouwt. 
  • Ik sta dus voor leren in en van de praktijk en vanuit de kracht die aanwezig is. 
  • Met inspirerende sprekers en veel momenten waarin mensen op verschillende manieren contact leggen met hun drijfveren en inspiratiebronnen.
  • Inhoud én persoonlijke ontwikkeling gaan samen;
  • Mijn aanpak focust zich op drie elementen die met elkaar verbonden zijn: Wat is nu echt het vraagstuk dat speelt? In welke context? Wat is daarbij een passend aanbod of een passende rol, ook bezien vanuit de kwaliteiten van betreffende organisatie en/of persoon?
  • Dé werkelijkheid bestaat niet maar creëer je samen en geef je betekenis vanuit jouw positie (sociaal constructionisme). Zelfkennis is daarmee de basis.
  • Het liefst werk ik met de opdrachtgever samen om via co-creatie tot nieuwe effectieve en efficiënte werkwijzen te komen.
  • Wanneer het gaat over opleiden vervlecht ik drie leerlijnen: conceptueel, reflectief en praktisch.


Evelien Schipper HR Services